Elektritööd

Elektritööd kuni 42 kV

Mida pakume:

  • koostame projekti vastavuses kehtivatele standarditele ja ohutusnõuetele;
  • hangime vajalikud kooskõlastused omavalitsuselt ja võrguettevõtetelt;
  • tarnime ja paigaldame seadmed;
  • teostame installatsioonitööd;
  • korraldame kontrollmõõdistused ja elektripaigaldise nõuetekohasuse inspektsiooni;
  • teostame releekaitse seadistamise ja elektripaigaldise pingestamise;
  • koostame teostusdokumentatsiooni.

Mida ehitame:

  • madalpinge elektripaigaldised, nimipingega kuni 1000 V;
  • kõrgepinge elektripaigaldised, nimipingega kuni 42 kV.