Automaatika

Automaatika lahendused vastavalt Tellija vajadustele

Mida pakume:

 • koostame projekti lähtudes Tellija vajadustest ja kehtivatest standardinõuetest;
 • loome potsessijuhtimise loogika;
 • tarnime ja paigaldame seadmed;
 • paigaldame ja visualiseerime kaughaldustarkvara (SCADA);
 • koostame kasutusjuhendi ja teostusjoonised;
 • koostame teostusdokumentatsiooni.

Kellele teeme tööd:

 • elektri ja soojuse koostootmisjaamad;
 • katlamajad;
 • reoveepuhastusjaamad;
 • veetöötlusjaamad;
 • pumbajaamad;
 • biogaasijaamad;
 • tööstusettevõtted;
 • äri-, kaubandus-, ja eluhooned.